Over het Insula College

Het Insula College is een christelijke scholengemeenschap in Dordrecht met ruim 2300 leerlingen. Verdeeld over drie locaties wordt er onderwijs gegeven op vmbo-, havo-, atheneum- en gymnasiumniveau. Het Insula College maakt deel uit van de stichting H³O. Wij willen je/u graag laten zien wat het karakter en de kwaliteit is van het Insula College!

Het Insula College in beeld

Onderscheidend, eigentijds en degelijk onderwijs

Onderscheidend... 

  • Als christelijke school met een pedagogische opdracht, gericht op hoofd, hart en handen.
  • Aandacht en zorg voor de verscheidenheid van kinderen en jonge mensen.
  • Kleinschalige school met locaties en units waarin het prettig en goed leren en werken is.
  • Een doorgaande leerlijn van 0 tot 18 jaar met een eenduidige pedagogische benadering. Leerlingen uit groep 8 kunnen al kennis maken met leerstof in het voortgezet onderwijs.  

Eigentijds en degelijk...

  • Moderne media en leermiddelen die aansluiten bij de gevraagde kennis en vaardigheden. 
  • Buitenschools leren door stages, excursies en gastlessen. 
  • Deelname aan wedstrijden en activiteiten die door maatschappelijke organisaties worden uitgeschreven.
  • Binnen het vmbo leer je in een zo natuurlijk mogelijke omgeving: de leerwerkplekken met een realistische praktijksimulatie. Van een 'echt' restaurant, een bouw- of metaalbedrijf tot een levensecht kantoor.